Month: July 2022

How to verify results through online ? – Department of Examination

මාර්ගගතව විභාග ප්‍රතිඵල තහවුරු කරගන්නේ කෙසේද? நிகழ்நிலையில் பரீட்சைப் பெறுபேறுகளை உறுதிப்படுத்திக்கொள்வது எவ்வாறு? How to verify results through online? 2001 වර්ෂයේ හා ඉන් පසු පවත්වන ලද අ.පො.ස. (සා/පෙළ) සහ අ.පො.ස. (උ/පෙළ) විභාගවල “ප්‍රතිඵල…

How to get University Admission Handbook?

How to get University Admission Handbook? Professor Sampath Amaratunga – Chairman University Grants Commission . பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கான கையேட்டை எவ்வாறு பெறுவது? பேராசிரியர் சம்பத் அமரதுங்க – தலைவர் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு . විශ්වවිද්‍යාල…